بسم الله الرحمن الرحیم

سپاه پاسداران در کلام امام راحل :

نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بحق از بزرگترین سنگرهای دفاع از ارزشهای الهی نظام ما بوده و خواهد بود.

سپاه پاسداران در کلام حضرت آیت الله خامنه ای :

سپاه پاسداران نور چشم و عضو اصلی انقلاب است چرا که از بطن انقلاب روئیده ، رشد کرده و رو به کمال است.

بدین وسیله صنف فروشندگان البسه و پوشاک تبریز حمایت خود را از نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همواره پاسدار ارزشها و اعتقادات دینی ، مذهبی و ملی ما بوده اعلام می دارد.

#من_سپاهی_هستم.