مدارک لازم جهت تمدید پروانه کسب

1- اصل شناسنامه

2- اصل کارت ملی

3- اصل پایان خدمت برای آقایان کمتر از پنجاه سال

4- اصل اجاره نامه ، قولنامه سرقفلی و یا سند مالکیت (برای اسنادی که رسمی نباشند ارائه تعهد نامه محضری الزامی می باشد)

5- عکس 4*3 دو قطعه

6- اصل پروانه کسب ، دفترچه عضویت و کارت مباشرت (در صورت داشتن مباشر)

7-اصل مدرک تحصیلی

8- تائیدیه کد پستی از اداره پست مرکزی

9- اظهارنامه مالیاتی و یا کد رهگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی

برای افرادی که دارای شریک می باشند علاوه بر مدارک مذکور مدارک زیر نیز لازم می باشد

1- اصل شناسنامه کلیه شرکا

2- اصل کارت ملی کلیه شرکا

3- اصل پایان خدمت برای شرکای آقای کمتر از پنجاه سال

4- عکس 4*3 پنج قطعه برای هر شریک

5- رضایت محضری 

برای افرادی که دارای مباشر می باشند علاوه بر مدارک مذکور مدارک زیر نیز لازم می باشد

1- اصل شناسنامه 

2- اصل کارت ملی 

3- اصل پایان خدمت برای  آقایان کمتر از پنجاه سال

4- عکس 4*3 پنج قطعه 


چاپ   ایمیل