مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

1- اصل اجاره نامه رسمی دارای اعتبار زمانی ، قولنامه سرقفلی و یا سند مالکیت (در صورت رسمی نبودن هر یک از مدارک مذکور ارائه تعهد الزامی می باشد)

2- اصل شناسنامه

3- اصل کارت ملی

4- اصل پایان خدمت برای آقایان کمتر از پنجاه سال

5- عکس 4*3 دو قطعه

6-اصل مدرک تحصیلی

7- تائیدیه کد پستی از اداره پست مرکزی

8- کد رهگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی و یا آخرین اظهارنامه مالیاتی

برای افرادی که دارای شریک می باشند علاوه بر مدارک مذکور مدارک زیر نیز لازم می باشد

1- اصل شناسنامه کلیه شرکا

2- اصل کارت ملی کلیه شرکا

3- اصل پایان خدمت برای شرکای آقای کمتر از پنجاه سال

4- عکس 4*3 دو قطعه برای هر شریک

5- رضایت محضری


چاپ   ایمیل