بدینوسیله مراتب سپاس خود ازحضور ارزشمند سروران گرامی در مراسم اتحادیه را تقدیم می‌داریم و از درگاه ایزد منان سلامت همراه با موفقیت آن بزرگواران را مسئلت داشته و از شما برادران و خواهران ارجمند تقاضای تداوم حضور و تاثیر در امورات این اتحادیه را خواستاریم .اتحادیه فروشندگان البسه و پوشاک تبریز