با سلام باطلاع اعضا محترم صنف میرساند با توجه به افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا جهت حفظ سلامتی خود ، خانواده  و همچنین همشهریان استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای متصدیان فروشگاهها و مشتریان الزامی می باشد.