در جلسه ای که با حضور مقامات بلند پایه کشوری و جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1398/04/30 برگزار گردید جناب آقای علی عابدینی بعنوان نائب رئیس شورای هماهنگی صنوف پوشاک ایران انتخاب شدند.