امضا چندین تفاهم نامه بین اتحادیه و سرکنسولگری ترکیه