بدینوسیله درگذشت والده گرامی همکار عزیزمان جناب آقای محسن جبارزاده بازرس محترم هیئت مدیره اتحادیه را به ایشان و خانواده معزا تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای روح آن مرحومه طلب مغفرت و برای خانواده بزرگوارشان صبر جمیل مسئلت می نماییم.