طی تصمیم هیئت مدیره ، این اتحادیه جهت حمایت از صنف پوشاک بدلیل شیوع ویروس کرونا اقدام به ارائه تخفیف 10 درصدی برای حق عضویت سال 99 نموده است لذا کسانی که تا پایان آذرماه سال جاری اقدام به پرداخت حق عضویت خود نمایند از این تخفیف بهره مند خواهند شد.