از تمامی همکاران عزیز دارای پروانه کسب معتبر یکساله و پنج ساله و ده ساله دعوت می گردد شخصا با در دست داشتن اصل کارت ملی از ساعت 9 صبح الی 9 شب روز یکشنبه 1397/11/05 جهت شرکت در انتخابات و تعیین اعضا هیات مدیره و بازرس اتحادیه فروشندگان البسه و پوشاک تبریز به آدرس خیابان ششگلان روبروی بانک ملی طبقه اول ساختمان اتاق اصناف مرکز استان مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب نمایند.